රිදුනු තැන් පිරිමදිමි..!!

.
පාළු ගොම්මන් රෑක
වේලිච්ච කර කැස්ස
ඇහැරද්දි නිදි මාව
නුඹේ මහනෙල් සුවඳ
යලි යලිත් සිහිකරමි..
.
ඉතින් නුඹ සතුටින්ද
හුගක් දුර ගෙනිහින්ද
ඇසක් අඩවන් කර
මතක පොත පෙරලමි..
.
තිතක් වන් කදු මුදුනෙ
සුළඟටම ගී කියන
"හුදෙකලාවේ රැජිණ"
දෑතින්ම වැළදගමි..
වැළදගෙන සිපගනිමි..
.
කාටවත් නොකී ඒ
අපේ පෙම්වත් පුවත
තද සුදෙන් හිනා වෙන
අන්න අර තනි තරුව
දෙස බලා මුමුණමි
කෙවෙනි අග පිසලමි..
.
දිගින් පළලින් සමව
හිත රිදෙන හැම විටම
තෙතින් බර සුසුම් පොද
හෙමි හෙමින් පිටකරමි..
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts