ඒ අඩුව ගැන, කවි ලියන්නට නොහැක..!!

.
මේ උයන පියකරුය
සුවඳ නුහුරට හමන
සුළඟ හා තැම්පත්ව
මියුරු පෙම් කවි දොඩන.
ජීවිතය එක මිටට
අරගත්තු දිය දහර
ගලා යන්නේ කොහොම,
සොඳුර, එය පැනයක්‍ ය.
.
එක් පසෙක ගොත ගහන
නීල කටරොළු මැණික
වටකරන් කිති කවති
අවලම්ය බිඟු රෑන.
සිල් බිඳින රඟ දකින
කුහක මල් වතු සුද්ද
නිතරෝම ගතු කියති
උයනෙ මහ උන්දාට.
.
"මල් තලා රොන් බොන්න
මෙතන ඉඩ කඩ නොමැත
කල් වෙලා ගෙන සොයුර
ප්‍රේමයෙහි කිමිදෙන්න".
.
දොරටුවෙහි ඔවදනකි
සබඳ ඒ නුඹලාට
නොතැලීම - නොහෙලීම
ප්‍රේමයයි හැඟුනාද?
.
අතින් අත අතනොහැර
ගැඹුරු ප්‍රේමෙක වෙලෙන
එක්තරා මල් වැලකි
අරලියා මත නහින.
සුළඟ හා එක්සත්ව
එක්සිත්ව - මැදිහත්ව
කවි ලියන යුවලක් ය
ඒ සමන් පොකුරක් ය.
.
චෙලෝවක තත් මතට
තියා උණුසුම් වමත
වැයුණු රස සංධ්වනිය
මලක් වැයුවා නොහැක.
නැවතිල්ලෙ මම දිටිමි
වීනස් ය සුර අඟන
පෙම් උයන් වතුවලට
ඇය එයිද තනියෙන්ම.
.
දාස් පෙත්තේ නුඹට
මේ කතා ඇහුනාද?
මේ උයනෙ හැම දේම
බොහෝ සේ පෙම්වත් ය.
වද පවා මල් ගසකි
සොඳුරු සිතුවම් මවන
.
"සොඳුර මෙහි ඇති අඩුව,
දාස් පෙති සුවඳක් ය".
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts