හැන්දෑව, වෙරළ සහ මම..!!

.
මදක් නැවතී බලමි
නිහඬ ගොළු හැන්දෑව
වෙහෙසකර දිනකරගෙ
නිදි වදින හෝරාව.
.
මහල්ලෙකි මා මෙන්ම
දුඹුරු බැල්ලක කැටුව
තුටින් ඕ ඉව කරති
සිප්පි කටුවක සුසුම.
.
සිනිදු මීදුම් සේල
පින්න විලවුන් මුහුව
පෙරවගත් හිමිදිරිය
සිහි කලෙමි සන්සුන්ව.
.
රෝස පැහැයක් ගත්ත
වයින් සුවඳින් පිදුව
ඈ නමින් නම් කෙරුව
කොහෙද පෙම නම් ගඟුල?
.
අසා සිටි තැන කෙනෙක්
පිළිවදන 'හිස් අහස'..!!
.
දිගු දුරක් තටු අහිමි
තලෙළු බඹරෙක් විලස
ඇවිද ආවේ කිම්ද ?
අසමි මම මාගෙන්ම..
.
නිහඬ විය යුතු තැනකි..!!
'සිත' ,අසාපන් මිතුර
එකදු වදනක් බුහුටි
හෙලිය යුතු නැත මෙතන.
.
කඳුළු කැටයට මිසක
හැඟුමකට බර නැතිය.
නුඹ හෙලන හැම සුසුම
බොහෝ උන් දන්නැතිය.
තරු උනත් දිලිසෙන්නෙ
ඉර එළිය නැති තැන ය.
ඉතින් ආදර සුසුම,
වචන අකැපය නුඹට..
.
මදක් තනිවී සිතමි
නිහඬ ඇයි හැන්දෑව..!!
.
#_අනුsh_

Comments

Popular Posts